Hỗ trợ trực tuyến

ApeosWare Management Suite

ApeosWare Management Suite

Các giải pháp toàn diện cho thiết bị và quản lý đầu ra
  • Đặc điểm nổi bật
  • Thông số kỹ thuật
  • Tài Liệu

 

ApeosWare Management Suite bao gồm 5 chức năng khác nhau - "Quản lý thiết bị", "Quản lý người dùng", "Quản lý lưu lượng sử dụng", "Quản lý in ấn" và “Quản lý tài liệu”. ApeosWare Management Suite đem lại một loạt các ưu thế về tính năng như giao diện chung và kết nối liền mạch thông qua tích hợp phần mềm và từng mô đun trong phần mềm cũng có thể được sử dụng độc lập. Tích hợp làm nổi bật đáng kể lợi thế của từng phần mềm, như giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) và tăng cường bảo mật.

Quản lý thiết bị

ApeosWare Device Management

Thiết lập hoặc cập nhật thông tin người dùng trên các thiết bị đa chức năng và máy in thuận tiện theo lô. Có thể dễ dàng cài đặt các thiết bị mới và cập nhật cài đặt thiết bị.

Quản lý người dùng

ApeosWare Authentication Management

Dễ dàng quản lý hạn chế của người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng qua các thiết bị, tính năng và số lượng đầu ra. Đơn giản hóa và tự động hóa các quy trình xác thực từ thiết lập tới sản xuất sản phẩm.

Quản lý lưu lượng

ApeosWare Log Management

Định kỳ tổng hợp dữ liệu đăng nhập của các thiết bị và máy in đa năng trực tiếp trên mạng. Có nghĩa là theo dõi và phân tích báo cáo bằng cách sử dụng các thông số được lựa chọn trong danh mục và biểu đồ tùy chỉnh dễ dàng.

Quản lý in ấn

ApeosWare Print Management

Nhiều tùy chọn in có sẵn, in ấn theo yêu cầu, in phân phối, in thay thế hoặc hạn chế sử dụng cho in song công hoặc in đen trắng. quản lý Thuận tiện toàn bộ công việc in ấn văn phòng với các chức năng in ấn theo yêu cầu.

Quản lý tài liệu

ApeosWare Flow Management

Các quá trình phức tạp như tạo ra các file PDF và xử lý nhận dạng ký tự quang học (OCR) có thể được tự động hóa bằng cách sử dụng phần mềm này. ApeosWare Flow Management tự động hóa quá trình hoàn thiện và gửi. Người sử dụng chỉ cần nhận fax, scan, và copy các file vào các thư mục, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

 

APEOSWARE MANAGEMENT SUITE (STANDARD EDITION)

Hệ điều hành

ApeosWare Device Management (Standard Edition)

 

ApeosWare Log Management (Standard Edition)

Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2/3)

Microsoft® Windows Vista® Business Basic Edition (Service Pack 1/2)

Microsoft  Windows Server  7 Professional

Microsoft® Windows Server® 7 Ultimate

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (Service Pack 1/2)

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (Service Pack ½)

ApeosWare Authentication Management (Standard Edition)

 

ApeosWare Print Management (Standard Edition)

ApeosWare Flow Management (Standard Edition)

Microsoft® Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 2)

Microsoft  Windows Server  2003, Enterprise Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition  (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition  (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (No Service Pack/Service Pack 1/2)

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (No Service Pack/Service Pack 1/2)

Bộ xử lý

Xeon 5000 2.2Ghz hoặc lớn hơn. Cài đặt trên máy tính trạm cần Core 2 Duo 2Ghz hoặc mạnh hơn

Ổ cứng

40GB hoặc lớn hơn

Bộ nhớ

3GB hoặc lớn hơn

Giao thức mạng

TCP/IP

Hiển thị

XGA (1024 x 768 pixels) or above

Phần cứng khác

DVD-ROM

Dịch vụ Web

Microsoft® Internet Information Services 5.1

Microsoft® Internet Information Services 6.0

Microsoft® Internet Information Services 7.0

Phần mềm cần thiết

Microsoft® SQL Server® 2008 Express Edition (Service Pack 1)

Microsoft® .NET Framework 3.5 (Service Pack 1) or 3.5.1

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật Bản, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung quốc

 

APEOSWARE MANAGEMENT SUITE (PROFESSIONAL EDITION)

Hệ điều hành

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (No Service Pack/Service Pack 1/2)

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (No Service Pack/Service Pack 1/2)

Bộ xử lý

Xeon 5000 2.2GHz or above. (2 CPUs/2.6GHz or above are recommended)

Ổ cứng

120 GB hoặc lớn hơn

Bộ nhớ

4GB

Giao thức mạng

TCP/IP

Hiển thị

XGA (1024 x 768 pixels) hoặc lớn hơn

Phần cứng khác

DVD-ROM

Dịch vụ Web

Microsoft® Internet Information Services 5.1

Microsoft® Internet Information Services 6.0

Microsoft® Internet Information Services 7.0

Phần mềm cần thiết

Microsoft® SQL Server® 2008 Express Edition (Service Pack 1)

Microsoft® .NET Framework 3.5 (Service Pack 1) or 3.5.1

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật Bản, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung quốc

 

APEOSWARE MANAGEMENT SUITE

Cho máy tính trạm

Hệ điều hành

Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2/3)

Microsoft® Windows Vista® Business (No Service Pack/Service Pack 1/2)

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (Service Pack 2)

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (No Service Pack/Service Pack 1/2)

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (Service Pack 1/2)

Microsoft® Windows Server® 7 Professional

Microsoft® Windows Server® 7 Ultimate

Phần cứng

Theo môi trường cần thiết của hệ điều hành

Giao thức mạng

TCP/IP

Trình duyệt web

Microsoft® Internet Explorer® 6.0 [Service Pack 2]

Microsoft® Internet Explorer® 7 [No Service Pack]

Microsoft® Internet Explorer® 8 [No Service Pack]

Mozila  Firefox  3.0

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật Bản, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung quốc

Cho máy in (Windows®)

Hệ điều hành

Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2/3)

Microsoft® Windows Vista® Business (Service Pack 1/2)

Phần cứng

Theo môi trường cần thiết của hệ điều hành

Giao thức mạng

TCP/IP

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật Bản, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung quốc

                     

Sản phẩm cùng loại